Съвети при продажба на земеделска земя

Поради това, че много хора се оказаха собственици на земи, които техните предци са им завещали настъпи и момента на масови продажби на този вид недвижими имоти. Несъмнено бумът бе преди няколко години, но все още срещаме доста обяви в Интернет за продажба на земеделска земя. Една доста сериозна грешка, която повечето притежатели на земеделски имоти правят е в това, че не знаят реалната пазарна цена, нямат никаква представа как да получат добри пари и реално продават на безценица. За инвеститори и арендатори това е добре дошло, но защо да губите пари заради лоша осведоменост. Затова в днешната публикация ще ви разкажем за това как се продава земеделска земя и как да търсите най-добрата цена за имотите си.земеделска земя

На практика за да се определи стойността на земята трябва да имате документ за собственост. В него е отбелязана техническата характеристика на имота – колко декара е, каква е категорията, с какъв статут на ползване е и къде се намира. Това са много важни данни, които са пряко свързани с определянето на пазарната цена, която можете да искате за наследствените ви земи. Имайте предвид, че колкото по-малко е числото, отбелязващо категорията -4,3,2 или 1 толкова по-плодородна и устойчива на климатични условия е земята. Това показва, че тук цената, която можете до искате е по-висока. Ако имота е цяло парче 20, 30 и повече декара това също е гаранция за една добра сума, която бихте взели от купувача.

За да се извърши покупко-продажба на земеделска земя трябва да имате нужните документи. Първият е този,който показва, че вие сте собственик на имота. Такива документи са Решение за възстановяване, което се издава от съответната Поземлена комисия в Общината, в чиито район се намира земеделската земя, Договор за доброволна делба между съсобствениците и наследниците или Нотариален акт.  Ако имате поне един от тези документи то не е проблем да си набавите и останалите два, които също ще са нужни при сключването на договора за продажба – скица и данъчна оценка за продавания имот.  Това е идеалния вариант за да извършите продажба и да получите за земите една прилична сума, която да инвестирате както намерите за добре. Но има и други казуси, с които често наследниците се сблъскват. Оказва се, че когато Договор за делба не е извършен на по-ранен етап след време наследниците стават все повече и повече, което на практика затруднява тяхното откриване и продажба на имота, защото да се продаде в пълния си размер всеки един от съсобствениците трябва да изрази своето желание за това волеизявление.