Съвети при продажба на земеделска земя | Хоби Блог на Калина Иванова

Блог за всичко, което ме интересува.

Съвети при продажба на земеделска земя

Поради това, че много хора се оказаха собственици на земи, които техните предци са им завещали настъпи и момента на масови продажби на този вид недвижими имоти. Несъмнено бумът бе преди няколко години, но все още срещаме доста обяви в Интернет за продажба на земеделска земя. Една доста сериозна грешка, която повечето притежатели на земеделски имоти правят е в това, че не знаят реалната пазарна цена, нямат никаква представа как да получат добри пари и реално продават на безценица. За инвеститори и арендатори това е добре дошло, но защо да губите пари заради лоша осведоменост. Затова в днешната публикация ще ви разкажем за това как се продава земеделска земя и как да търсите най-добрата цена за имотите си.земеделска земя

На практика за да се определи стойността на земята трябва да имате документ за собственост. В него е отбелязана техническата характеристика на имота – колко декара е, каква е категорията, с какъв статут на ползване е и къде се намира. Това са много важни данни, които са пряко свързани с определянето на пазарната цена, която можете да искате за наследствените ви земи. Имайте предвид, че колкото по-малко е числото, отбелязващо категорията -4,3,2 или 1 толкова по-плодородна и устойчива на климатични условия е земята. Това показва, че тук цената, която можете до искате е по-висока. Ако имота е цяло парче 20, 30 и повече декара това също е гаранция за една добра сума, която бихте взели от купувача.

За да се извърши покупко-продажба на земеделска земя трябва да имате нужните документи. Първият е този,който показва, че вие сте собственик на имота. Такива документи са Решение за възстановяване, което се издава от съответната Поземлена комисия в Общината, в чиито район се намира земеделската земя, Договор за доброволна делба между съсобствениците и наследниците или Нотариален акт.  Ако имате поне един от тези документи то не е проблем да си набавите и останалите два, които също ще са нужни при сключването на договора за продажба – скица и данъчна оценка за продавания имот.  Това е идеалния вариант за да извършите продажба и да получите за земите една прилична сума, която да инвестирате както намерите за добре. Но има и други казуси, с които често наследниците се сблъскват. Оказва се, че когато Договор за делба не е извършен на по-ранен етап след време наследниците стават все повече и повече, което на практика затруднява тяхното откриване и продажба на имота, защото да се продаде в пълния си размер всеки един от съсобствениците трябва да изрази своето желание за това волеизявление.


  • Категории

  • Последни публикации

  • Архив