История на бойното изкуство Тай Чи

Като всяка една история и тази, свързана с китайското бойно изкуство Тай Чи е плод не само на факти, но и въображение. За да бъдем обаче максимално обективни към фактите, то несъмнено трябва да отбележим, че Тай Чи се заражда като изкуство за самоотбрана, което съчетава в себе си особени техники, които са пряко свързани с медитацията. Частички от китайската история несъмнено са дали отражение върху утвърждаването на Тай Чи като една философия, гарантираща изключителна мощ и сила на армията, защитаваща династията. Официалната информация за зараждането и историята на Тай Чи датира от 12 век. Джан Санфън е един от най-ранно признатите учители по това бойно изкуство, който налага основните техники и принципи на боя като средство за самоотбрана.тай чи

На по-късен етап обаче се появява в историята на Тай Чи името на Чън Линси. Казват, че това е напълно реален човек, който се е славел с изключителна мощ. Неговата известност и популярност като учител по бойни изкуствата идват не само от множеството желаещи да бъдат негови ученици, но и поради факта, че Линси се е смятал за един от най-силните бойци, който само с няколко удара успявал да повали своите противници затова той си спечели  и прозвището „непобедимия“. В знак на признателност към неговото изкуство му била възложена отговорността да обучава и легиона по самоотбрана на окръг Шъджоу. Историята на Тай Чи е изключително динамична, но що се касае до използването на различни техники и тяхното предаване от поколение на поколение бихме казали, че в основата на бойното изкуство са петте основни стила. Те се характеризират с на пръв поглед идентични, но същевременно и различаващи се един от друг бойни стилове, които всъщност се считат и за запазена марка на техните създатели. Основен и най-практикуван и в наши дни обаче си остава най-стария и пръв стил от Тай Чи, а именно Чън.

Дори в историята на бойното изкуство тай чи не може да се направи разделение от философията, медитацията и боя. Това са много добре синхронизирани действия, чрез които наистина се постига максимален баланс в обучението, бойците се славят като едни от най-организираните, изпълнени със сила и енергия. Предаването на техниките и философията на Тай Чи като средство за самоотбрана и усъвършенстване на личността се прилагат и в съвремието. През 21 век това бойно изкуство бележи висока популярност, тъй като има специфично отношение и положително влияние към физическото здраве, концентрацията и самочувствието на трениращите.