Цени на курс професионална компетентност за шофьори в Бургас

Спазването на  Директива 2003/59/ЕО, с участието и на нашата страна е задължително за всички водачи с професионална насоченост. Това всъщност е удостоверение,което има срок на валидност и се издава персонално за всеки водач извършващ такава дейност.Курсът на обучение се предвижда за лица, които вече имат придобити категории за водачи на моторни превозни средства Д и С, както ДЕ и СЕ. Професионална компетентност цени Бургас, които предлага Автотест2000 са достъпни за кандидатите. Съответния курс подлежи на преиздаване на удостоверение след изтичане на период от пет години. Опресняването на информацията е задължителна за кандидатите. Първоначалното обучение може да се извърши, когато водачите, вече притежаващи горе описаните категории са навършили съответната изискуема възраст, а това са двадесет и една години за тези с категория С и двадесет и три години за категория Д. Цената за курса професионална компетентност, който се провежда от Автотест2000 конкурентна и изгодна. Модерно оборудвания учебен център, както и компетентните лица, отговорни за това да предложат най-качественото обучение са на разположение на кандидатите. Учебната база отговаря на установените изисквания в наредба 41. Освен за теория задължителна част от обучителния курс е преминаването на определен хорариум и практически часове. За целта занятията се провеждан на специално изграден за това полигон.изтеглен файл

Продължителността на курса професионална компетентност или още известен като карта на водача е 280 учебни часа. От тях двадесет са практически. Полигоновите упражнения се извършват с имитиране на различни ситуации при разнообразни условия на пътната обстановка. Тестват се реакциите и адекватното поведение на кандидатите.  Предоставя се също така възможност на кандидатите да изберат и вариант съкратена форма на обучение. Цената на интензивният курс, който е с двойно по-малко часове е различна от този с по-големия хорариум. Темите на обучение не са спестени за сметка на времето. Също има практическа част, която е с минимум десет учебни часа.

Качеството на обучението на курса професионална компетентност е напълно съразмеримо с цената. Това е гаранция и за успешно преминаване на изпита пред комисията на ИА Автомобилна администрация. Автотест2000 изцяло и безусловно спазва фиксираните в Директива 2003/59/ЕО изисквания и условия за реда и начина на провеждане на курса професионална компетентност за водачи. В зависимост от спецификата на професията на кандидатите има възможност и за провеждане на тематични допълнителни курсове от Автотест2000, които също са на конкурентни цени в Бургас.

Редовна или съкратена форма на обучение, или тематичен курс – независимо от това какъв е курса, който желаете да преминете в Автотест2000 ще намерите най-добрите цени в Бургас.