Апел за събиране на средства за спални комплекти, одеяла и стоки от първа необходимост за бедстващи от наводнения райони

Едва ли можем да забравим наводненията през 2014, когато много хора останаха без домовете си, а други дори изгубиха живота си във Врачанско. Наистина пред природните стихии сме безсилни, но пък ни остава утехата, че все още има много състрадателни хора, които помагат с каквото могат на бедстващите. Кампаниите и организираните акции на БЧК и други организации показаха, че в трудни моменти хората могат да се обединят и да си помогнат едни на други. Оказва се обаче, че не само хранителни продукти са от първа необходимост за бедстващите райони. Бързата реакция на всички екипи на БЧК освободи резерва от 600 спални комплекта, които да помогнат за създаването на места за временно настаняване на пострадалите хора.наводнения

Затова призива към тези, които имат възможност да помогнат е да предоставят одеяла и всякакви други продукти, които да осигурят сухи места за да могат бедстващите да прекарат нощта. И тъй като не сме застраховани от подобни бедствия, които се случват и продължават да се случват в страната ни то наистина е важно да сме максимално организирани като дарители и да сме съпричастни към изпитанията, на които са поставени хората от бедстващите райони. Осигуряването на средства, с които да се поднови резерва от спални комплекти, одеяла и други е от висок приоритет. Именно поради това целогодишно се приемат парични средства по дарителските сметки на БЧК както и непрекъснато се провеждат други кампании, с които се цели съпричастност и осигуряване на повече средства, с които да се реагира при евентуален инцидент и нужда от пални комплекти, храни, вода и други консумативи.

Неизбежно е да се изправим пред силата на природните стихии. Несъмнено е трудно да прогнозираме какво ще ни връхлети и дали ще успеем да понесем удара. Но е важно да сме обединени и при нужда да си подадем ръка за да могат пострадалите да получат нужната им подкрепа.