Кога се нуждаем от нов качествен водомер

Никак не са малко хората, които не се замислят за ефективната работа на водомера си докато той не даде някакъв дефект. Да, колкото и да не ви се вярва водомерите също се повреждат и могат да са причина за това да плащаме по-високи сметки за вода отколкото реално сме използвали. В такива ситуации се възлага на екип, който разполага с необходимия лиценз да смени повредения водомер с нов. Как става това и има ли нужда да търсим качествен водомер с определени технически показатели предстои да научите от днешната публикация.

Водомер с дефекти – сменете го навреме

Колкото по-рано установите, че имате проблем с водомера толкова по-добре за вас. Дефектите по водомера могат да бъдат от различно естество. Сред на-честите прояви са:

 • Течове;
 • Зацикляне на стрелките, които отмерват водата и подаване на нереално ниски стойности към инкасаторите;
 • Неточно отчитане на водата и генериране на по-високи сметки от обичайните;
 • Проблеми с налягането, които са причинени от натрупване на ръжда и варовик заради моралната остарялост на водомера и други.

Независимо от това каква е установената причина за некоректното отчитане на водата, която домакинството ви изразходва е абсолютно естествено да потърсите съдействие от инкасатора си или центъра за административно обслужване на ВиК дружеството доставчик, от където да бдете насочени за по нататъшни ефективни действия.

Смяната навреме ще ви лиши от излишни разходи, които най-вероятно ще се наложи да заплатите, защото действително по-високите сметки, отчетени от повредения водомер няма как да не бъдат заплатени. Дори водомера да не отчита и да си мислите, че това е във ваша полза то не подценявайте административната отговорност, която носите както и това, че ще бъдат служебно начислени показания, а не е изключено и налагането на глоба поради неосведомяване навреме съответните длъжностни лица.

Как протича смяната на водомера

След като уточнихме причините и действията, които е важно да предприемете е време да се запознаете с утвърдените качествени водомери от съответното дружество доставчик на вода. Знаете ли, че не всеки водомер, който се предлага на пазара може да бъде използван от домакинствата. Има стандарти, по които всяко едно от дружествата определя типа и качествените показатели на водомерите, които могат да бъдат монтирани и използвани за отчитане на потреблението на вода за битови нужди. С тези правила са запознати лицензираните фирми, които имат право да извършват ремонтни, демонтажни и монтажни работи по водомерите. Именно поради това при възникване на необходимост от провеждане на такива действия за подмяна на стар водомер с нов онова, което е важно да се предвиди е избора на качествен водомер, който да замени позицията на дефектния.Водомер

Смяната на водомера както  и неговия избор също се базира на съответните правила. Безспорно онова, което е редно да се вземе предвид са качеството на водомерите, професионалния лицензиран монтаж и спазването на установените норми от дружеството доставчик за узаконяване на процеса.

Ако се пипате как протича смяната на стар водомер с нов и качествен ето ги главните стъпки, които ще се наложи да преминете:

 • Установяване на дефект и повреда по стария водомер – по-високи, по-ниски сметки, течове са главните причини, които са основателни причини за смяната;
 • Наемане на лицензиран екип, който има право да провежда такива ремонтни мероприятия;
 • Избор на нов качествен водомер, който да бъде утвърден от дружеството доставчик на вода за битови нужди;
 • Демонтиране на стария и дефектен водомер;
 • Изготвяне на протокол, в който водопроводчика описва причините за действието, показанията на отстранения от инсталацията водомер, неговия номер и съответно номера на премахнатата пломба;
 • Монтиране на нов водомер;
 • Съставяне на протокол за въвеждане в експлоатация, който позволява законовото му ползване при отчитане на показания и сметки. Тук също се издава протокол и се монтира нова пломба, която узаконява водомера и го прави годен за отчитане на потребеното количество вода.