Основателни ли са предпочитанията на българските фермери към култиваторите MASS ?

Общата тенденция при агротехническите обработки, която се забелязва напоследък е, че фермерите все по-често заместват употребата на плугове с култиватори. Причината за това се дължи основно на факта, че култиваторите са изключително ефективен инвентар, който реално замества останалите и освен това се справя успешно както с разораването на почвата така с отстраняването на плевелите и други важни мероприятия, които имат пряко отношение върху подобряване на плодородието. Култивирането е дейност, която аерира почвата, снабдява я с важни за развитието на растенията вещества и я прави много по-рохка и благоприятна за тяхното развитие.

Ето, че с един прикачен инвентар стопаните извършват множество агро дейности,които се оказват определящи върху качеството и количеството на продукцията. Подготовката на почвения слой преди сеитбата, както и след събирането на реколтата са елемента, на който земеделските стопани обръщат много голямо внимание. За да бъдат наистина максимално ефективни тези дейности изборът на култиватор следва да е максимално добре обмислен. Като се има предвид, че на пазара се предлагат страшно много марки и модели то всеки стопанин е логично да има индивидуални критерии. Те се определят на база вида на почвата, основно отглеждани култури и основни мероприятия, които ще бъдат извършвани. Само при ясна оценка на стопанството и неговите параметри можете да сте напълно сигурни точно от какъв тип култиватор се нуждаете.

Едно от най-ефективните и търсени решения са култиваторите от MASS.bg. Те се отличават от конкурентните машини по своята прецизна изработка. Безспорното лидерство на марката се дължи на факта, че се познава отлично работата на стопаните и техните нужди. Иновациите ,които се прилага при новите модели култиватори от MASS са съобразени с промените на климата, състоянието на почвата и нейното подобряване във всяко отношение. Затова интереса към култиваторите и то именно с марката на АГРОСТИЛ ООД е толкова явна поради това, че мисията на производителя е насочена не просто към подобряването конкурентоспособността на българското земеделие, а максимално улесняване на работата на фермерите и повишаване на производителността.

Пружинни, ес-образни, стърнищни и всякакви други модели култиватори ще намерите на интернет страницата на  MASS. Намерете вашето решение и намалете разходите, подобрете качеството на продукцията и се доверете на машини и инвентар от най-висок клас. Основните цели на компанията са свързани с удовлетвореността на клиентите и покриване на техните изисквания във връзка прилагането на иновативни технологии при производството на култиватори и прикачен инвентар. Определящ също е и финансовия фактор. Цените са напълно достъпни както за едрите производители, така и за малките стопанства.  А сервизното обслужване е 100 % гарантирано.