Кои са основните фактори, които правят плуговете MASS предпочитани от фермерите

здрави плуговеЗемеделските стопани са изправени пред сериозни изпитания. Не само, е трябва да проявят безкомпромисност по отношение качеството на почвените обработки, но за да предложат конкурентна продукция сред основните им приоритети са и наличието на техника и инвентар, които да подобрят рентабилността и да намалят разходите. Освен всичко това променящия се климат също не е за подценяване, което изисква за различните видове култури прилагането на методи, които спомагат процеса на обработване на почвата, съобразно индивидуалните ѝ качествени показатели. Оранта е сред обработките, които изискват внимание, компетентност и правилния плуг, с който да се третира земния пласт. Само така резултатите ще бъдат в положителна насока, а добивите удовлетворяващи и отговарящи на положения труд и инвестиции.

Избора на плуг – от първостепенно значение за качествена реколта

Употребата на плугове е позната от дълбока древност. Тяхната роля е разораване, обръщане на земния пласт, разрохкване, отстраняване на плевелите, аериране на почвата.  Характерно за подбора на плуг в съвременното земеделие е да се вземат предвид няколко важни инструмента, които да работят в полза на стопаните:

  • Обща площ на обработваната земя;
  • Вид на почвата – камениста, песъчлива, чернозем или друга;
  • Обичайно отглеждани култури – плодове, зеленчуци, овощни, зърнено-житни;
  • Тип на теглещата машина;
  • Бранд, отговарящ на индивидуалните потребности на стопанството;Плуг
  • Цена на плуговете.

Всички тези важни показатели намират максимално удовлетвореност със здравите плугове MASS. Марката е една от най-доверените и ползвани от българските стопанства не за друго, а защото наистина се гарантира висока ефективност и максимално подобряване качествата на почвата в насока повишаване на плодородните ѝ показатели. Решението за заложите и вие на здравите плугове MASS е оправдано от гледна тока на това, че:

  • Гарантирате безпроблемна сеитба;
  • Постига се ефективна и добра преработка на остатъците върху почвения слой;
  • Намалява разпространението на вредителите в почват;
  • Получава се много добро аериране на почвата, нужно на културите за тяхното развитие.

Здравината, с която са известни плуговете MASS е също основен показател, на който разчитат земеделските стопани. Многообразието и подобренията на най-новите решения от българския производител гарантират най-добра грижа и спазване на агротехническия план.