Складови операции в помощ на международните търговски бизнес отношения

При извършване на внос и износ на стоки и товари от и в пределите на страната се изискват конкретни действия от страна на търговците. Когато отношенията са между фирми, които са членки на Европейската общност то придружаващи стоката документи са единствено транспортни. Но в случаите, в които това не е така има строга митническа политика, която е задължително да се спази за законовото извършване на вноска и износна дейност. Тук основен фактор са логистичните, спедиторските и складовите фирми, тъй като те са ресурса, който максимално улеснява търговската дейност между различните държави. Освен намирането на подходящ транспорт и извършването на митническото оформление на документите, които да придружават стоката се взимат под внимание и услугите на фирми, които предоставят извършването на складови операции. Ако си имате собствен склад това едва ли ви касае, но не всички фирми, които осъществяват международна транспортна дейност разполагат с такива места за съхранение и се изисква стоката докато бъде транспортирана до търговските обекти да бъде съхранена в условия, които няма да я увредят. Именно затова при работа с логистични и спедиторски компании днес не са малко компаниите, които изискват и употребата на услугата складови операции, тъй като това на практика ще подобри и улесни целия търговски процес.складови операции

вероятно сте чували за така нареченото митническо складиране, общностно и временно складиране. Това са типичните дейности и услуги, при които фирмите предлагащи ги се грижат за стоките, които са обект на съхранение. Оказва се пълно съдействие в зависимост от режима за съхраняване на стоките, дори се прави застраховка при възникване на евентуална щета, осигурява се охрана – видеонаблюдение и физическа, както и детайлно се прави опис на всеки един от пакетите, обект на складовата операция. Така всеки търговец може да бъде сигурен, е стоките му са на сигурно място и при нужда може да ги ползва.

Сигурно си мислите ,че цената на тези складови операции е висока. Всъщност стойността е съразмерна с качеството на обслужване, както и всички онези услуги, които съпровождат складирането. И всъщност се оказва много по-евтино да ползвате складови операции, които да включват до тук изброените услуги по съхранение, а същевременно при нужда да се осигури и товаро – разтоварна дейност, отколкото да наемате склад да определен период от време и това да оскъпи изключително много вносния товар. Ето как с наемането на една фирма получавате митническо представителство, осигуряване на най-надежден и сигурен транспорт, както и всякакви необходими складови операции, при които се осигурява сигурност на стоките обект на внос или износ. А една от утвърдените фирми на нашия пазар в сектора е Unisped BG-доверете се на опита.