Къде в Бургас – информация за пунктове за годишен технически преглед

За да се гарантира , че дадено превозно средство е с добри технически характеристики и дали е изправен за да се движи по пътищата в страната той преминава годишен технически преглед. Това е от голямо значение за шофьорите на всякакви видове транспортни средства, защото това всъщност е вид гаранция, че лекият или товарният автомобил няма да се повреди по време на движение. Естествено рискове винаги има, но е желателно те да са сведени до минимум.изтеглен файл

Самата щателна проверка представлява технически преглед на автомобил Бургас можете да извършите в пункта на Автотест2000. Задължение е на всеки обичаен водач или собственик на автомобил да преминава на всеки дванадесет месеца такъв преглед. Новите автомобили подлежат на такъв след втората година, а тези с по-голям трудов стаж на пътя над пет години ежегодно. Изключение правят таксиметровите автомобили които подлежат на проверка на всеки шест месеца. Това се определя от спецификата на возеният товар.

Но как всъщност протича годишният технически преглед на автомобил в Бургас и всяка точка на страната ще изложим именно тук.  За да бъде прието транспортното средство в пункта за преглед на Автотест2000 в Бургас се изискват следните документи, които собственика трява са представи. Това са талоните за регистрация на автомобила(малък и голям), валидна застраховка гражданска отговорност, квитанция за платен годишен данък или документ доказващ, че собственика е освободен от такъв вид задължение, шофьорска книжка на лицето , което може да е собственик или пък обичаен водач на превозното средство. Ако автомобила има газова уредба също се проверява нейната изправност.

За извършването на прегледа на автомобила се заплаща и такса, която се внася в касата на съответният пункт. Водачите смятат това за особено досадно и свързано с разходи действие, но то е задължително от гледна точка на сигурността на возещите се в превозната средство.

Автотест2000 разполага с модерно оборудван пункт в Бургас, който има право да извършва технически прегледи на автомобили( леки и тежкотоварни). Камери, които отразяват онлайн провеждането на техническия преглед следят за това дали действително въпросният автомобил е преминал реално такъв. Практиката е въведена от ИА Автомобилна администрация през 2012 г. във връзка със зачестили случаи на фиктивно  преминаващи единствено по документи превозни средства. Всички предоставени от водача или собственика документи се сканират и изпращат за проверка.

Валидността на техническият преглед за различните видове авто е различен. За личните автомобили тя е една година, за таксиметровите е шест месеца, товарните автомобили, които са на възраст над десет години от първата регистрация също биват подложени на преглед на всеки шест месеца. Целта е максимално да бъде ограничено движението на потенциално опасни превозни средства на пътя.