Какви са видовете дизел предлагани в търговската мрежа

гориваРазнообразието от видове дизелови горива, които се предлагат на пазара напълно оправдано. Според нуждите на бизнеса от енергиен ресурс е важно да се приложи такъв вариант, който да осигури ниски разходи и ефективност. Всеки потребител, който използва автомобил с дизелов двигател държи горивото да е качествено и да запази живота на мотора оптимално дълго във времето. точно затова представяме дизелово гориво от Дизелор, тъй като търговеца и доставчик е от утвърдените на пазара и може да осигури и гарантира на своите клиенти отлични условия за работа на машините с видовото разнообразие от качествени петролни продукти.

Висококачествен дизел за превозните средства

Обикновено свързваме използването на дизелово гориво с предназначението му относно употребата на леки и товарни автомобили с дизелови двигатели. Не е малък процента на моторни превозни средства, които разчитат на качествен ресурс. Съобразно европейските стандарти за намаляване на вредните емисии в атмосферата е важно да отчетем, че продукта предлаган от Дизелор е с 6 % биосъдържание. Това означава, че при използването се гарантират:

  • Минимални количества вредни газове, освобождавани в атмосферата;
  • Отлични условия за работа на мотора;
  • Икономии и намаляване на разхода.

Този вид е известен като Б6. Той е с отлични показатели, които гарантират качествата на продукта за работа на машините дори и при -30°C.

За бизнеса и за отоплението

дизелВ продуктовата гама на Дизелор можете да откриете и продукти, които са на доста конкурентни цени. Тук се касае за горива, които са предназначени за:

  • Отопление. Нафтата е добре познат ресурс на нашия пазар. Тъй като все още акциза е сравнително нисък то това определя и крайната цена, която потребителя плаща за отопляване през зимата. Много училища, детски градини, държавни институции както и производствени бази разчитат на нафтата за отопление за да бъдат захранвани инсталациите;
  • За пътна техника. Със сигурност това, което ще ви направи впечатление е, че когато се търси ефективност и рентабилност за работата на специализираните машини то горивото следва да отговори на нуждите на предприемачите относно цена. Този тип дизел е с отлични показатели въпреки, че в състава му липсва биокомпонент;
  • За земеделски машини. Един от най-развитите сектори у нас е земеделието. Това, което е необходимо на стопаните за да провеждат ефективни и рентабилни обработки на полето е дизелово гориво, което на първо място да е евтино и на второ да отговори на нуждите и спецификата на техниката.

От Дизелор разполагат с висококачествени продукти на конкурентни цени. Те гарантират на клиентите си навременни доставки и отлични условия за продажба на дизел, бензин, пропан бутан за търговци и предприемачи.